adw. Krzysztof Powierza

Ukończył w 2007 r. aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:

  • prawo karne;
  • prawo cywilne;
  • prawo rodzinne i opiekuńcze;
  • prawo handlowe, obsługa podmiotów gospodarczych;
  • prawo administracyjne;
  • prawo pracy;
  • prawo spółdzielcze.


KONTAKT:
tel: 607 929 042, 65 520 48 55
e-mail: krzysztof.powierza@gmail.com,
krzysztof@powierza.com.pl